Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Modun 5554 siêu dễ

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Casio Modun 5554 siêu dễ. Phần này cung cấp thông tin tổng quan về đồng hồ của bạn và giải thích cách kết nối với điện thoại. Khi kết nối với điện thoại, bạn có thể đồng bộ cài đặt thời gian của đồng hồ với cài đặt của điện thoại, xem số bước chân trên đồng hồ và dữ liệu đồng hồ bấm giờ trên màn hình điện thoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *